Som man kan höra på namnet så innebär det att man integrerar olika system med varandra. När man pratar om systemintegration så avser man olika IT-system. Integreringen handlar om att koppla ihop olika delsystem till en större helhet så att systemen fungerar som ett enda.

Om du t ex saknar en funktion i dina system idag så kan du integrera ett nytt system som kan erbjuda den funktionen. Genom integrationen kan användarna få tillgång till allt de behöver utan att vara inne i olika system.

Genom att integrera systemen så får du en smart lösning för informationsutbyte och du slipper mycket manuellt arbete. Idag pratas det mycket om digitalisering och för att bli digitaliserad fullt ut måste företagen koppla ihop sina system.

Varför integration?

Integration är viktig när man använder komplexa IT-system. Systemintegration är ett måste när företag ska bli digitaliserade. En av de största fördelarna med integrationer är att det förenklar och effektiviserar arbetet för dina anställda. Mycket manuellt arbete med att föra in information i olika system försvinner. Även fel som beror på den mänskliga faktorn minskar när informationen inte behöver matas in flera gånger.

Det är viktigt att ha kontroll över sina integrationer eftersom felaktiga integrationer kostar mycket att åtgärda. Genom en bra integration kan man uppnå större säkerhet i systemen.

Integrationsmotor

En integrationsmotor sitter som spindeln i nätet och ser till att alla system kan kommunicera med varandra. Integrationsmotorn automatiserar integreringen mellan dina system och gör att Du lättare hanterar såväl planerad som oplanerad förändring.

Läs mer om systemintegration här >>

En integrationsmotor gör det lättare att införa nya system. Den underlättar även när du behöver förändra eller byta ut befintliga system. Genom integrationsmotorn får du också bättre koll över dina olika system. Och sist men inte minst: du sparar mycket resurser genom att tidigare manuellt arbete blir automatiserat.